LOADING

Koop/verkoop onroerend goed

Een baksteen in de maag?
Het lijkt wel een universeel begrip… wij houden toch wel van ons eigen huisje en als het kan… met een tuintje erbij. Al snel laten we ons verleiden door mooie praatjes en beloftes..

Maar zitten er geen adders onder het gras?
Kopen of verfkopen van een woning is toch wel een zeer belangrijke beslissing. Meestal koop je maar eens in je leven een onroerend goed en als verkoper haal je toch we graag een ‘goede’ prijs. Is de woning die je wil kopen wel in degelijke staat… is alles wel gebouwd volgens de wettelijke bouwvoorschriften… kan je wel een lening krijgen ? Is de koper die je eigendom wil kopen wel in staat zijn schulden te betalen. Kàn ik mijn onroerend goed wel verkopen ? Vragen die stuk voor stuk een antwoord verdienen VOORALEER je een ‘compromis’ sluit

Voorlopige overeenkomst

huis
Meestal spreekt men over een "compromis" als over een voorlopige overeenkomst. Deze benamingen zijn echter zeer misleidend. Ten onrechte laten zij uitschijnen dat zowel de koper als de verkoper nog zouden kunnen afzien van de tussen hen gesloten overeenkomst. Niets is minder waar: zodra een verkoper zich verbindt een goed over te dragen aan een koper, die akkoord is de daarvoor bepaalde prijs te betalen, is de verkoop gesloten en kan geen van de partijen nog terug. Ook indien er nog geen voorschot zou betaald zijn. Het geschrift dat bij deze gelegenheid wordt opgemaakt, de zogenaamde "voorlopige" verkoopovereenkomst, is dus allesbehalve voorlopig. Integendeel, zij is definitief! Het is deze overeenkomst (en niets anders) die binnen de vier maanden moet worden bevestigd in een notariële akte. Dit betekent dat het zeer belangrijk is de inhoud van dergelijk ‘compromis’ zeer degelijk te lezen en te begrijpen vooraleer men er zijn handtekening onder zet.

Let op … eens getekend… blijft getekend…