LOADING
Relatie partners


Wanneer twee mensen samen leven is het niet ondenkbaar dat er om een of andere reden wel ergens een discussie ontstaat. Heel dikwijls is de oorzaak een misverstand dat helaas uitgroeit tot een ruzie die dreigt alles stuk te maken. Het gesprek stopt en stilaan groei je meer en meer uit elkaar….

ouder_kind
Je weet niet goed hoe je moet reageren, maar je ziet met ontzetting dat je relatie aan het ‘breken’ is. Wacht niet tot het te laat is en denk niet dat je pas moet ingrijpen en naar een advocaat gaan wanneer het allemaal te laat is en wanneer de brokken niet meer te lijmen zijn. Neen als er echtelijke moeilijkheden ontstaan dan moet u deze zo snel mogelijk oplossen. Als advocaat en nog meer als advocaat bemiddelaar kunnen wij u zeker hierbij helpen. Wij zullen u helpen en heel concrete adviezen geven, wij zullen aansturen op een verzoening tussen u en uw partner; hem of haar uitnodigen tot een gesprek en binnen deze dialoog zoeken naar constructieve middelen om opnieuw en comfortabel te kunnen samenleven.

Komt het helaas niet tot een verzoening dan zullen wij rustig en van op afstand de spanningen evalueren en ervoor te zorgen dat geen overhaaste en emotioneel geladen beslissingen worden genomen waarover u later spijt heeft. Als het nodig is, zullen wij voor u een verzoekschrift neerleggen bij de familierechtbank op grond van artikel 221 of artikel 223 van het burgerlijk wetboek en zullen wij met u ijveren voor een correcte regeling voor het bekomen van een afzonderlijke woonst, een regeling van het ouderlijk gezag, een omgangsregeling met de kinderen, een financieel kader en een eventuele voorlopige verdeling van de goederen die er op dat ogenblik zijn.
Wij zullen daarbij ook uitgaan van het feit dat alhoewel deze procedure vrij snel moet kunnen gaan om crisissituaties op te lossen, er toch voldoende bedenktijd moet gelaten worden aan de beide partijen om eventueel te onderhandelen en zo te komen tot een echtscheiding onderlinge toestemming.