LOADING
Minnelijke regeling

Elk geschil leidt gelukkig - niet tot een procedure

Het voeren van een proces is niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing van een geschil. Nochtans komt het dikwijls voor dat de gemoederen zo erg verhit zijn, dat er geen gesprek meer mogelijk is. U wil wel uw gelijk aan uw zijde halen, maar niet ten koste van een soms lange en uitzichtloze procedure.


minnelijke_regeling


Ook daar kunnen wij u ten dienste zijn.
Ons kantoor is immers in grote mate begaan met persoonlijke en minnelijke conflicthantering.

Vanuit onze expertise en omdat wij niet emotioneel betrokken zijn bij het geschil kunnen wij snel een voorstel om tot een vergelijk te komen aan tegenpartij overmaken.

Onze ervaring en de juridische bagage waarover wij beschikken, staan bovendien borg voor correcte onderhandelingen waarbij de limieten van het al dan niet redelijk haalbare vooraf perfect worden ingeschat.

Beide elementen samen vergroten aanzienlijk de kansen dat het ingenomen standpunt geloofwaardig wordt en dat het geschil uitmondt in een volwaardige overeenkomst waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Slaagt een dialoog niet, dan kunnen wij nog altijd tegenpartij in verzoening oproepen bij de Vrederechter of kunnen wij trachten het geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie.

Welke de juiste oplossing is… maken wij samen met u uit in een eerste verkennend gesprek.

Heeft u verdere vragen of wil u wat meer uitleg, mail ons : info@vdelst.be