LOADING
Voorkeurmateries

Onze opleiding, permanente bijstudie en een meer dan 40 jarige all-round praktijk-ervaring hebben de polyvalente dienstverlening van ons kantoor meer dan ooit uitgebouwd. Toch zal het voor eenieder duidelijk zijn dat de complexiteit van de juridische materies steeds meer neigt naar vak-specialisatie. Bovendien weze het voor iedereen ook duidelijk dat er terreinen zijn waarin men bij voorkeur werkzaam is. Deze specialisaties en voorkeurmateries vindt u in dit onderdeel. Het spreekt evenwel voor zich dat wij ons niet tot deze materies beperken. Ook in andere – hier niet behandelde - geschilpunten kunnen wij u helpen

Personen en familierecht
Erfrecht
Bewindvoeringen
Financiële problemen
Handelsrecht
Huurproblemen
Onroerend goed
Verbintenissenrecht
  • opstellen diverse contracten
Verkeersrecht
  • boetes
  • verkeersongevallen
  • aansprakelijkheden
  • invordering van geleden schade

Voor de niet kantoorgebonden materies werken wij samen met andere kantoren of met freelance medewerkers. Door onze jarenlange ervaring hebben wij ook nauwe banden met experts in verschillende vakgroepen, en kunnen wij doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners