LOADING

Betwisten van facturen

Het is niet ondenkbaar dat u plots geconfronteerd wordt met een vordering die men u voor de voeten gooit zonder dat u meent enige schuld te hebben. Soms bent u zelfs onaangenaam verrast met een rekening die men u zomaar zonder enige aanleiding presenteert.
Het is zelfs niet ondenkbaar dat u al betaald heeft, en men het aandurft u nog een tweede – bijkomende – rekening te sturen….
Ontvangt u een brief of factuur waarmee u het niet eens bent, aarzel dan niet om dit met een aangetekende brief te melden aan de afzender. Ook indien u het niet eens bent met een afrekening die u wordt toegestuurd, meldt u dit best meteen aan uw tegenpartij.

Als u zelf handelaar bent ...
heeft u trouwens de plicht om dit binnen korte termijn te doen indien u uw rechten niet wil verliezen. Maar heel dikwijls wil u toch wel vooraf kunnen inschatten of het mogelijk is met enige kans op slagen de vordering die men tegen u richt te betwisten. Ook hier kunnen wij u perfect helpen. Voor een kordate reactie op onterechte aanspraken, zullen wij u graag begeleiden