LOADING
Collocaties


Geestesziek?

Op 28 juli 1991 zijn zowel de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, als de wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, in werking getreden. Heel concreet betekent dit dat de Wetgever de mogelijkheid voorzien om personen die geestesziek zijn, verplicht te laten opnemen voor observatie en verzorging.

Is er in uw omgeving iemand waarover u zich zorgen maakt…

fotocollocatie
Stelt u vast dat een van uw familieleden psychische stoornissen heeft en daardoor zichzelf of zijn omgeving in gevaar brengt…. Dan kan u ons contacteren . We bespreken dan samen met u de verschillende mogelijkheden en wegen samen met u af welke maatregel het best geschikt is voor de opvang en begeleiding van de patiënt.

Zelf aan verzorging toe?

Wordt u daartegenover mee geconfronteerd dat er tegen u of een van uw vrienden of familieleden een verzoek tot gedwongen observatie (collocatie) is gericht…. Dan kunnen wij u perfect informeren over uw rechten en mogelijkheden en samen met u afspreken welke verweermiddelen kunnen worden toegepast.