LOADING
Handelshuur

Huurt u een onroerend goed voor het uitoefenen van een handelsactiviteit, dan ontstaat er een heel specifieke ‘handelshuurovereenkomst’.
Strikt genomen kan ook deze overeenkomst mondeling worden afgesloten, maar aangezien de latere bewijsmogelijkheden dermate zwak zullen zijn en de wetgever houdt van duidelijke aflijningen in deze vorm van overeenkomst, moeten we zeker opteren voor een

Geschreven overeenkomst

handelshuur
De wetgever heeft duidelijke afspraken gemaakt omtrent deze vorm van overeenkomst waaraan hij trouwens een heel belangrijke bescherming biedt. Omdat het voor de handelaar nodig is een zekere stabiliteit in zijn onderneming te brengen is de duur van de handelshuren voorzien op een negenjarige periode die hernieuwbaar is. In bepaalde gevallen evenwel kan er een langere duur worden overeengekomen. Bovendien geniet de handelaar een speciale bescherming om het goed aan te passen aan zijn handel. Dit betekent dat men hoe dn ook de nodige verbouwingswerken kan uitoefenen zonder dat de eigenaar dat kan beletten. Tenzij in bepaalde gevallen… En bovendien kan de huurovereenkomst worden overgedragen aan een latere – nieuwe huurder… ook zonder dat de eigenaar dat kan beletten… Tenzij in bepaalde gevallen.

Kan zomaar alles?
Het is duidelijk dat de handelshuurwetgeving een zeer complexe materie bevat die de belangen van eigenaar en handelaar strikt tegen elkaar afweegt. De verschillende mogelijkheden en toepassingen vormen soms een onontwarbaar kluwen waarbinnen men al snel verloren loopt. Het is dan ook duidelijk dat een concreet en duidelijk advies u voor vele hinderlagen kan behoeden.