LOADING

Huurgeschillen

Wie betaalt?

huur_kosten
Het is niet ondenkbeeldig dat er in de loop van de jaren dat een huurovereenkomst doorgaans loopt, discussies ontstaan tussen eigenaar en huurder. Denk maar aan mogelijke betwistingen inzake indexaanpassingen of plotse schade die opduikt. Wie is verantwoordelijk voor de herstellingen aan het dak ? En aan het fornuis dat het opeens begeeft, of de verwarmingsinstallatie die niet meer werkt ? Wie draait op voor de kosten van een gebarsten waterleiding ? Stuk voor stuk geschilpunten die de relatie huurder-verhuurder kunnen verzuren. Ons kantoor kan u ten dienste zijn indien u twijfelt aan de verantwoordelijkheid. Samen met u zullen we geval per geval analyseren en u vertellen wie moet instaan voor de kosten die eventuele defecten meebrengen.

Achteraf
Ook bij het eind van de overeenkomst dreigen heel wat geschilpunten. Hoe moet ik mijn woning achterlaten ? Kan ik een vergoeding vragen voor huurschade ? Moet ik de waarborg onmiddellijk terugbetalen ? Mag ik wachten met betalen en aan de eigenaar zeggen dat hij de waarborg maar moet aanwenden voor zijn huurgeld ? Stuk voor stuk vragen waar wij u een antwoord zullen op geven.

Procedure
En mocht het allemaal wat uit de hand dreigen te lopen en er helemaal geen middel meer is om een regeling te sluiten tussen partijen, dan kunnen wij voor u het huurgeschil voor leggen aan de Vrederechter die er uiteindelijk een beslissing zal in nemen.