LOADING
Onderhoudsgelden


onderhoudsgeld
In sommige gevallen kan u worden geconfronteerd met het feit dat u uw huwelijk of relatie niet spaak wil laten lopen, maar u van oordeel bent dat u partner niet of onvoldoende bijdraagt in de kosten van het huishouden.

In dat geval kunnen wij voor u een procedure opstarten die precies voor ogen heeft u een voldoende inkomen te verschaffen om verder het huishouden te kunnen regelen. Dit kan ook wanneer u door uw partner bent verlaten. Indien u geen schuld draagt aan het uit elkaar gaan, kunnen wij voor u een blijvend onderhoudsgeld vorderen

De kinderen….
Als u alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen die bij u wonen, is het logisch dat ook uw partner die over een behoorlijk inkomen beschikt, zijn financiële steentje bijdraagt. Wij kunnen voor u een dergelijke regeling bespreken en vastleggen in een overeenkomst. Maar zelfs wanneer u op een weigering stuit, kunnen wij uw partner (laten) verplichten zijn verantwoordelijkheden op te nemen en ook financieel bij te dragen om in de kosten voor onderhoud en opvoeding van uw kinderen.