LOADING
Opstellen huurovereenkomst

een mondelinge huurovereenkomst?
U heeft het inderdaad verkeerd voor als u denkt dat een huurovereenkomst steeds op papier moet staan. Als de overeenkomst tussen verhuurder en huurder niet schriftelijk werd vastgelegd, spreekt men van een mondelinge huurovereenkomst. Ze is evengoed geldig én valt onder de bescherming van de huurwet,

Maar
De huurprijs van een mondeling contract, gesloten vanaf 31 mei 1997, kan niet jaarlijks worden aangepast aan de index, en wordt steeds gesloten voor een periode van negen jaar.

Een geschreven huurovereenkomst?

Een geschreven overeenkomst heeft daarentegen het grote voordeel dat er in geval van betwisting steeds kan worden bewezen wat partijen nu juist zijn overeengekomen. Bovendien kan er een keuze worgen gemaakt uit de verschillende huurformules die de Wetgever heeft voorzien. Zo kan je bepalen dat de huur wordt afgesloten voor een vaste periode van één tot drie jaar of een variabele periode van 9 jaar waarbij voor beide partijen opzegmogelijkheden worden voorzien.

Een zekerheid
Onderteken nooit een huurovereenkomst waarvan de draagwijdte je ontgaat.. Eens getekend, ben je verplicht de lettertjes van de overeenkomst na te komen en kan je je niet meer verschuilen achter… ik wist het niet.

Nog beter.
Als je wenst te huren of te verhuren…. Neem dan met ons contact en we bespreken samen met jou de beste huurformule, we overlopen samen het contract dat je wordt voorgelegd of we maken voor jou een contract op maat.