LOADING

Opstellen van plaatsbeschrijving

huurschade
De Wetgever is heel duidelijk… wanneer op het einde van een overeenkomst het gehuurde goed wordt teruggegeven aan de verhuurder, dan moet dit gebeuren in een goede staat. Dit betekent met andere woorden dat de huurder het goed zal moeten afgeven in de staat zoals hij het heeft gekregen. Uiteraard behoudens de gewone slijtageverschijnselen, maar dan toch in elk geval zonder huurschade. Heel dikwijls ontstaat discussies over wat huurschade nu eigenlijk is en hoe de staat van het gehuurde goed was bij aanvang van de overeenkomst.

Plaatsbeschrijving

plaatsbeschrijving
Om die discussies te vermijden kan men bij aanvang van de huurovereenkomst een plaatsbeschrijving opmaken of laten opmaken. Deze plaatsbeschrijving die uiteraard BIJ HET BEGIN moet worden opgemaakt moet dan weer in duidelijke bewoordingen en gedetailleerd aangeven hoe de staat van het gehuurde is bij ‘intrede’. Digitale fotografie maken het nu mogelijk zeer nauwkeurig een beeld te geven van de toestand. En daardoor wordt het mogelijk bij het einde van de overeenkomst te bepalen of er al dan niet schade is die moet worden vergoed.

Géén plaatsbeschrijving
Is er geen plaatsbeschrijving dan zal men er van uitgaan dat de huurder het goed bij het einde van de overeenkomst teruggeeft zoals hij het gekregen heeft. Met andere woorden het zal aan de eigenaar zijn om te bewijzen dat er schade is aangericht. Zonder bewijs, is er geen huurschade