LOADING
Echtscheiding


Als je dan toch zou beslissen dat een echtscheiding de enige mogelijkheid is om de relatie tussen u en uw partner te beëindigen of wanneer u geconfronteerd woprdt met het feit dat uw partner wenst te scheiden, dan is het uiteraard onze taak om u bij het verwerken van dit feit zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden. Het is in elk geval van het grootste belang dat u al in een vroeg stadium bezint omtrent de wijze waarop u zich op deze echtscheiding gaat voorbereiden.

U staat daarbij voor een zeer belangrijke keuze.
U kan er voor kiezen om met uw partner bij ons een afspraak te maken. We kunnen dan samen uitmaken of een of meerdere bemiddelingsgesprekken kunnen leiden tot een echtscheiding. U kan beslissen ons alleen te raadplegen zonder dat uw partner daarbij betrokken is. Dit zal er doorgaans toe leiden dat ook uw partner een raadsman neemt.

Hoe dan ook….

In een eerste verkennend gesprek zullen wij met u overlopen worden welke vorm van echtscheiding het best van toepassing is op uw individuele situatie.

Echtscheiding door onderlinge toestemming

echtscheiding
De echtscheidingvorm waaraan wij de voorkeur geven is de echtscheiding door onderlinge toestemming. Als u in de voorwaarde verkeert om deze procedure toe te passen dan zullen wij samen met u en in gesprek met uw partner een regeling uitwerken omtrent de familiale en de vermogensrechtelijke gevolgen van de echtscheiding. Door onze jarenlange ervaring in familiale zaken zullen wij u perfect begeleiden en kunnen adviseren over hoe het in werkelijkheid er zou aan toe gaan wanneer we tot de procedure zouden komen. Op doordachte wijze zullen wij pogen een overeenkomst e bereiken over de diverse zaken die moeten geregeld worden. Denk daarbij aan afspraken omtrent afzonderlijke woonst, het ouderlijk gezag, de onderhoudsplicht, ene onderhoudsbijdrage én een verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. In een gesprek met uw partner zullen wij trachten samen tot een akkoord te komen waarin elk van de partijen zich zal kunnen vinden. Dit akkoord zullen wij dan voor u neerleggen op de rechtbank zodat de procedure op zichzelf kan starten. In een tijdsperiode van 5 maanden zal u 2 maal dienen te verschijnen waarna de echtscheiding zal worden uitgesproken.

Echtscheiding op grond van feiten

Sedert enige tijd heeft de wetgever deze vorm grondig veranderd.  Vandat noemt men deze vorm van echtschediging een EOO... een echtscheiding op grond van onherroeleijke ontwrichting van het huwelijk. Mocht er tijdens de onderhandelingen welke binnen het kader van deze procedurevorm worden gevoerd, niet tot een overeenkomst worden gekomen, dan blijft uiteraard de echtscheiding op grond van feiten een bijkomende mogelijkheid. In heel wat gevallen, en vooral wanneer u partner een gesprek of zelfs een echtscheiding weigert, zal een E.O.O.de enige uitweg zijn. In deze procedure nemen wij samen met u de leiding van het proces om een echtscheiding op correcte wijze te realiseren