LOADING
Relatie ouder / kind

moeder-kind
Het is onmiskenbaar zo dat in onze moderne samenleving het oude familiale model stilaan wordt vervangen door een meer individualistische opstelling van de verschillende partijen. De rol van de pater-familias die boven ieders hoofd besliste hoe de familie ‘georganiseerd’ werd, is uitgespeeld. Vandaag moet men vaststellen dat ouders en kinderen (zelfs al zijn ze minderjarig) meer en meer staan op hun individuele vrijheid. Dit betekent dat er soms heel wat conflicten tussen ouders en kinderen kunnen ontstaan. Niet alleen om zakgeld of om kleine dingen maar ook soms om grote principiële redenen. Het gebeurt meer en meer dat jonge mensen voor een deel zelfstandig door het leven gaan maar aan de andere kant willen terugvallen op de financiële ondersteuning van thuis. Of zijn er conflicten omtrent studiekeuze of een toekomstige partner.

Onderhoudsplicht
Het is in de huidige verzorgingsmaatschappij helemaal niet ondenkbaar dat uw vader of moeder moet worden opgenomen in een rust- en verzorgingstehuis. En wat gebeurt er dan als deze niet over de middelen beschikt om de maandelijkse rekeningen te betalen. Moet u dan bijpassen? Ook hier kunnen wij u helpen bij het oplossen van conflicten. Door onze opleiding zijn we bij machte om een tussenpartijdige conflicthantering te beoefenen. Wij zullen beide partijen naar een onderhandelingstafel te brengen en hen helpen bij het tot stand komen van een overeenkomst en deze in een passende juridische vorm verwoorden zodat in de toekomst geen twistpunten meer kunnen ontstaan.