LOADING

Verbreken huurovereenkomst ...

Opzeggen?
Het is duidelijk dat wanneer een huurovereenkomst start, er ook een einde aan komt. Maar hoe gebeurt dat ...

Huurovereenkomsten die afgesloten zijn voor een periode van 9 jaar

verbreken_huur
kan de verhuurder ten allen tijde opzeggen indien hij het goed zelf wenst te gebruiken of indien hij wederopbouwingswerken, verbouwings- of renovatiewerken van het gehuurde goed overweegt. Op het eind van de eerste periode of de tweede driejarige periode mag de verhuurder bovendien de overeenkomst zonder motief beëindigen op voorwaarde een opzegging van 6 maanden aan de huurder te betekenen en een vergoeding te betalen aan de huurder. Deze bedraagt 9 maanden huur, indien de opzegging betekend werd op het eind van de eerste driejarige periode. De vergoeding bedraagt 6 maanden huur, indien de opzegging werd betekend op het eind van de tweede driejarige periode. De huurder mag op elk moment de huurovereenkomst beëindigen op voorwaarde dat hij aan de verhuurder een opzegging van 3 maand betekent. Gedurende de eerste drie jaren van de huurovereenkomst moet hij nochtans aan de verhuurder een vergoeding betalen gelijk aan 3 maanden huur indien hij tijdens het eerste jaar vertrekt; 2 maanden huur indien hij tijdens het tweede jaar vertrekt; 1 maand huur indien hij tijdens het derde jaar vertrekt. Nadien is er geen vergoeding verschuldigd.

Bij huurovereenkomsten afgesloten voor een korte periode
kunnen noch de huurder, noch de verhuurder de overeenkomst vroegtijdig beëindigen tenzij contractueel anders werd overeengekomen. De wet van 13 april 1997 heeft echter het principe van de korte duur contracten gewijzigd. Voor contracten gesloten vanaf 31 mei 1997, vernieuwd of verlengd na deze datum, geldt de regel dat de overeenkomst kan worden beëindigd mits een opzeggingstermijn van 3 maand te betekenen vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn.