LOADING
Wat is een veroordeling bij verstek ?


Indien iemand gedagvaard wordt voor de Rechtbank, maar op de inleidingszitting niet verschijnt of er evenmin vertegenwoordigd is door een advocaat, dan neemt men aan dat deze partij 'verstek' laat gaan. Bovendien zal de Rechter er dikwijls van uitgaan dat het feit dat men niet de moeite neemt om naar de Rechtbank te komen wel eens zou kunnen aan aanduiding zijn van het feit dat men zijn fouten toegeeft.

Is men bij verstek veroordeeld, dan kan men nog altijd - binnen bepaalde termijnen en onder bepaalde voorwaarden - 'verzet' aantekenen.  Dan wordt de zaak opnieuw behandeld voor dezelfde rechter.


Heeft u verdere vragen of wil u wat meer uitleg, mail ons : info@vdelst.be