LOADING
De rol van de advocaat

Iedereen is geacht de wet te kennen

Een complexe samenleving zoals de onze wordt ontegensprekelijk beheerst door een netwerk van allerhande regels die ons dagdagelijkse leven controleren. Zowel particulieren als handelaars en bedrijven worden bij zowat alles wat zij doen geconfronteerd met wetten, reglementen, decreten en allerlei vormen van beperkingen of dwingende regelgeving. Voeg daarbij dat ‘elke burger geacht is de wet te kennen’ en u beseft meteen dat u voor een onmogelijke opdracht staat.

De advocaat, uw raadgever
Als advocaat kunnen wij u helpen de weg te vinden in dit kluwen van wetteksten.. Wij zijn immers professioneel bezig met de dagdagelijkse regelgeving. Door een snelle en tijdige consultatie kan u ons advies inwinnen en kunnen soms heel wat processen worden vermeden. We zullen u helpen moeilijkheden te vermijden of andere op te lossen zonder dat het daarbij tot een procedure hoeft te komen. Wij begeleiden u bij het bemiddelen in diverse moeilijke situaties en zullen u uiteindelijk vertegenwoordigen wanneer u hoe dan ook gedwongen wordt deel te nemen aan een of andere rechtsprocedure.

Vertrouwenspersoon
Wij begeleiden u als vertrouwenspersoon in uw zoektocht naar de juiste oplossing op vele van uw vragen. Wij zoeken samen met u naar een oplossing voor de moeilijkheden die u soms ondervindt en in heel veel gevallen zijn wij uw woordvoerder wanneer u zich niet bekwaam voelt zelf voor uw rechten op te komen. Wij kunnen u bijstaan voor het opstellen, het lezen of het interpreteren van allerlei contracten (liefst voordat u ze ondertekent uiteraard). Wij kunnen u vertegenwoordigen op vergaderingen of raden van bestuur van vennootschappen of op uitzonderlijke samenkomsten welke een deskundige tussenkomst vereisen.

Heeft u verdere vragen of wil u wat meer uitleg, mail ons : info@vdelst.be