LOADING
Erelonen en kosten


Bij een eerste contact is de - meestal afsluitende - vraag vaak  "En wat gaat mij dat allemaal kosten?"

Het gebrek aan transparantie met betrekking tot de gevorderde ereloon en kosten hebben jarenlang aanleiding gegeven tot de meest wilde verhalen en vooral misverstanden.

Wij proberen deze 'duistere zone' zoveel mogelijk op te lichten en vooraf samen met u te bespreken wat u aan kosten kan en mag verwachten.


Het is evenwel niet altijd mogelijk alle kosten vooraf perfect in te schatten. Bovendien kunnen zelfs bij gelijkaardige zaken de noodzakelijke tussenkomsten of procedurestappen verschillen. Ook de houding van de tegenpartij, diens vastberadenheid, diens taktiek "een procedureslag" uit te lokken heeft een invloed op de tijdsbesteding in elk dossier.


Ons kantoor hanteert een prestatieboekhouding, wat betekent dat elke prestatie zoals het bestuderen van het dossier, het pleiten op de Rechtbank, een consultatie, het schrijven van een brief of een telefoongesprek wordt genoteerd in het desbetreffende dossier. Aan elke prestatie wordt een vooraf bepaalde kost gekoppeld om zo te komen tot een juiste afrekening


Bij het berekenen van het ereloon en de kosten volgen wij de richtlijnen van de Vlaamse Orde van Advocaten.


Om onaangename verrassingen te voorkomen worden er op regelmatige basis aan de cliënt voorschotten gevraagd of worden er tussentijdse afrekeningen opgemaakt.