LOADING
Overeenkomst Advocaat - Cliënt


De overeenkomst tussen de Advocaat en de cliënt is vooral gebaseerd op het vertrouwen dat er tussen de samenwerkende partijen heerst. De advocaat moet er kunnen op vertrouwen dat de cliënt hem correct informeert over de omstandigheden waarin het geschil is ontstaan (waardoor hij een duidelijk inzicht verkrijgt in de onderliggende elementen die aanleiding gaven tot het geschil).

Aan de andere kant moet de cliënt er kunnen op vertrouwen dat de advocaat zijn opdracht naar best vermogen zal uitvoeren en daarvoor een correcte vergoeding zal aanrekenen.

Traditioneel wordt/werd de opdracht mondeling gegeven en als uiting van het bestaande vertrouwen niet neergeschreven.

Echter - zonder aan de veetrouwelijkheid van de cliënt-advocaat relatie afbreuk te willen doen, wordt meer en meer het systeem van een schriftelijke overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt gehanteerd. Een dergelijke werkwijze concretiseert de gemaakte afspraken in een overzichtelijk en transparant contract dat is aangepast aan de specifieke omstandigheden van het dossier zelf.


Download hier een type overeenkomst