LOADING
Werking & visie

Persoonlijk contact

Ons kantoor is een polyvalent advocatenkantoor in het centrum van Aalst, gebaseerd op expertise en een persoonlijke benadering van de juridische problematiek, en dient te worden gesitueerd bij de kantoren gespecialiseerd in conflictpreventie, professionele procesvoering en bemiddeling.

kantoor_voorstelling
Het persoonlijk contact dat met u wordt onderhouden, is direct en rechtstreeks zonder tussenpersoon en zaakwaarnemer. Geen enkele overeenkomst of standpunt wordt zonder uw medeweten afgesloten of ingenomen. Wij bieden u de de zekerheid dat uw zaak met een eigen persoonlijke touch wordt behandeld. Het uitgangspunt is de directe vertrouwensband en de band van dialoog tussen de cliënt en de geconsulteerde advocaat. De mens met zijn probleem staat centraal.

Polyvalente dienstverlening

Sinds 1976 houden wij ons intensief bezig met juridische dienstverlening met behulp van geïntegreerde applicatiesoftware, interne en externe juridische databanken.
Om continuïteit en polyvalente dienstverlening te waarborgen wordt zo nodig in samenspraak met uzelf beroep gedaan op freelance medewerkers dewelke in hun specifiek vakgebied een zekere specialisatie hebben opgebouwd.
Deze website biedt u een overzicht van de dienstverlening die wij u kunnen aanbieden.
Heeft u verdere vragen of wil u wat meer uitleg, mail ons : info@vdelst.be