LOADING
Gerechtskosten


Naast de kosten die uw advocaat uw zal aanrekenen voor het voeren van een procedure moet u ook rekening houden met nog een aantal andere kosten welke moeten worden betaald om een procedure te kunnen voeren.

Pasted Graphic
Niet in een minst de kosten die moeten betaald worden aan een gerechtsdeurwaarder wanneer zijn tussenkomst noodzakelijk is om een dagvaarding te betekenen of om een bepaalde uitvoeringsdaad te stellen zoals het leggen van beslag, het overgaan tot een openbare verkoping of dergelijke meer. Maar vooraleer men kan procederen is er ook rolrecht te betalen. In meer begrijpelijke taal betekent dit dat u aan de overheid een bepaald bedrag zal moeten betalen om te kunnen procederen. Deze bedragen variëren volgens de Rechtbank waar u zal procederen Laten we er van uitgaan dat u mag rekenen op een bedrag gaande van 30 tot ongeveer 300 euro.

Wil u officiële kopie van een strafdossier of van een vonnis,dan zal u ook daar moeten rekenen op een bedrag van 1 tot 3 euro per bladzijde. Ten overstaan van deze kosten zal de rechtbank in het vonnis meestal beslissen wie ze uiteindelijk zal moeten dragen. Let wel op … het is diegene die de procedure aanhangig maakt bij de rechtbank die deze kosten moet voorschieten en ze slechts zal kunnen terugvorderen van de tegenpartij als de Rechtbank dit zo beslist.


Rechtsplegingsvergoeding
In een vonnis kan de Rechtbank bevelen dat de verliezende partij een vergoeding zal moeten betalen aan de winnende partij. De rechtsplegingsvergoeding is een vergoeding die de verliezende partij zal betalen aan de winnende partij omdat hij een procedure heeft moeten voeren. Het bedrag hiervan wordt bepaald worden door de aard van de zaak varieert naargelang de rechtbank waarvoor ze gevoerd werd. Ze zal echter nooit alle kosten dekken

Heeft u verdere vragen of wil u wat meer uitleg, mail ons : info@vdelst.be