LOADING
Gerechtskosten


Dit zijn kosten die aan de gerechtsdeurwaarder, de rechtbank of aan de overheid moeten worden betaald om een procedure te kunnen voeren.

Het is doorgaans de eiser die deze kosten moet voorschieten. In een vonnis zal de Rechtbank dan later bepalen wie uiteindelijk de kosten moet dragen. Meestal is dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Pasted Graphic

Rechtsplegingsvergoeding
In een vonnis kan de Rechtbank bevelen dat de verliezende partij een vergoeding zal moeten betalen aan de winnende partij omdat hij een procedure heeft moeten voeren om zijn gelijk te halen. Het bedrag hiervan wordt bepaald worden door de aard van de zaak en varieert naargelang de rechtbank waarvoor ze gevoerd werd. Ze zal echter nooit alle kosten dekken.

Heeft u verdere vragen of wil u wat meer uitleg, mail ons : info@vdelst.be