LOADING
Tarieven kantoorkosten


Kosten zijn uitgaven die een advocaat maakt voor rekening van zijn cliënt en aan een bepaald dossier worden toegewezen. Deze kosten worden berekend op basis van de werkelijke uitgaven.

Dossieropening

60,00 €
Briefwisseling
12,00 € per brief
Verwerkte inkomende post
2,00 € per brief
Aangetekende brief
supplement van 8 € per brief
Dactylografie
16,00 € per pagina
Fax berichten (in- en uitgaand)
2,00 € per pagina
Mailberichten (in- en uitgaand)
2,00 € per mail
Telefonie (in- en uitgaand)
2,50 € per gesprek
Copies - Scans
1,00 per bladzijde
Verplaatsingskosten (per km)
0,60 € per verrichting
Boekhouding
1,25 € per verrichting
Archivering van het dossier
40,00 € per dossier
Opzoekingen
90,00 € per uur